• DRS. MICHEL MODDE

Relatiepsycholoog in Voorburg met meer dan 25 jaar ervaring.

Geeft uw relatie u nog positieve energie? Drs. Michel Modde biedt met ruim 25 jaar ervaring wetenschappelijk onderbouwde en resultaatgerichte relatietherapie en -advies aan voor stellen en individuen. Daarnaast biedt hij ook personal coaching, mediation en EMDR-therapie.

Bijdragen geleverd aan items voor:

2000+ tevreden cliënten geholpen en geadviseerd.

• RELATIETHERAPIE EN INDIVIDUEEL ADVIES

Los de ontstane impasse op door relatietherapie en -advies.

Mensen zijn het gelukkigst als ze zich geaccepteerd en geliefd voelen. Andere dingen, zoals carrière, rijkdom, ouderschap en succes kunnen nog zo belangrijk lijken, uiteindelijk is de liefde onze drijfveer.

Daarbij wil iedereen hetzelfde: een fijne relatie met een leuke partner. Als mensen daarom gaan samenwonen of trouwen, beginnen ze beiden daaraan met dezelfde intentie: het fijn hebben samen en een fijn en gelukkig leven leiden. Zonder dat één van beiden dat heeft gewild – en zonder echt goed te kunnen benoemen hoe dingen op een gegeven moment zo zijn gekomen – kan het echter gebeuren dat de relatie niet meer leuk is. Dat de relatie eigenlijk geen energie meer geeft, maar energie kost. Het voortbestaan van de relatie is dan in gevaar en de vraag rijst: wat nu?

Relatiepsycholoog drs. Michel Modde biedt vanuit wetenschappelijke onderbouwing gecombineerd met meer dan 25 jaar ervaring resultaatgerichte relatietherapie en coaching aan stellen die in zo’n impasse in hun relatie zitten. Daarnaast biedt hij individueel advies aan mensen die met dergelijke problemen in hun relatie kampen waarbij de partner (nog) niet bereid is deel te nemen aan gesprekken, dan wel waarbij iemand (eerst zelf) individueel antwoorden wil krijgen.

• UITGANGSPUNTEN

In de werkwijze wordt uitgegaan van het volgende:

1. Geen van tweeën is 'schuldig' aan de situatie zoals die gegroeid is

Mensen hebben aan het begin van hun relatie zoals gezegd beiden de wens en de bedoeling dat de relatie slaagt. Ze doen daarom beiden naar volle vermogen hun best dat doel te realiseren. Als dat doel in gevaar komt, met andere woorden als de relatie op een gegeven moment anders lijkt te verlopen dan de bedoeling was, is geen van tweeën daaraan dus schuldig. Immers, geen van beiden wilde aan het begin van de relatie een dergelijke ontwikkeling.

2. Beiden willen hun best doen uit de ontstane impasse te komen

Relatietherapie doen is iets, waarvoor mensen een drempel ervaren en wat ze dus niet zomaar doen. Daarom: als een koppel daaraan begint, geven ze daarmee aan dat ze hun relatie dat waard vinden, en dat ze hun best willen doen uit de ontstane impasse te komen. Dit geldt ook voor mensen die ‘voor de ander meekomen’.

3. Beiden willen inzicht in zowel de onderliggende relatiepatronen als in de verborgen relatiedynamiek

Je kiest aan het begin van je relatie allebei voor elkaar, doet allebei je best er het allerbeste van te maken, en toch kom je samen op een punt dat beiden niet gewild hebben. Sterker nog, waarvoor je samen zo je best hebt gedaan dat punt te vermijden. Hoe kan dat? Mensen ervaren deze situatie ergens als onbegrijpelijk. En vragen zich terecht af hoe die is ontstaan, en wat ze eraan kunnen doen om te zorgen dat de situatie verandert en zich niet meer zal herhalen in deze, of in ieder geval in een volgende relatie. Ze zijn met andere woorden nieuwsgierig naar de onderliggende relatiepatronen, alsmede naar de oorzaken daarvan oftewel naar de verborgen relatiedynamiek, en gemotiveerd daarin inzicht te verkrijgen, mogelijk ook via onder meer één of meerdere individuele gesprekken.

• Ruim 25 jaar ervaring.

Al ruim 25 jaar adviseert en begeleidt drs. Michel Modde cliënten met zowel persoonlijke als professionele relatieproblemen. 

• De 1e ‘relatiepsycholoog’.

Bij het starten van zijn praktijk heeft Michel de term ‘Relatiepsycholoog’ in het leven geroepen, die ondertussen breed is opgepakt binnen de gehele branche.

• Zelfstandig bedrijfspand.

Als één van de weinige therapeuten beschikt drs. Michel Modde sinds ruim 10 jaar over een eigen praktijkpand waarin hij zijn cliënten ontvangt. 

• VOORBEELDGESPREKKEN

Gespreksvoorbeelden uit de dagelijkse prakijk.

Gespreksvoorbeeld 1: Relatietherapie

Een fragment uit één van de gesprekken met Marc (41), medisch specialist en Stephanie (38), docente, uit Zoetermeer. Zij hebben samen twee kinderen, van respectievelijk vijf en twee jaar oud. Ingegaan wordt op het huiswerk naar aanleiding van het gesprek daarvoor. Lees dit fragment.

Gespreksvoorbeeld 2: Relatie redden na vreemdgaan of niet?

Robert (42), ICT-consultant en Selma (39), beleidsmedewerker bij de Rijksoverheid, uit Pijnacker, staan van het ene op het andere moment op het punt te scheiden, maar willen toch kijken of er niet nog een mogelijkheid is hun relatie te redden vanwege, zoals Selma zegt, op dat moment vooral hun drie kinderen van negen, zes en vier jaar. Lees dit fragment.

Gespreksvoorbeeld 3: Individueel relatieadvies

Een fragment uit een gesprek met Patrick (44), zelfstandig ondernemer, die  kwam voor een individueel relatieadvies omdat hij het gevoel had in een relatiecrisis te zitten: zelf had hij namelijk het idee zijn vriendin op alle mogelijke manieren te laten zien erg serieus te zijn in en over hun relatie, maar omgekeerd kwam dat gevoel niet zo bij haar over, waardoor ze het steeds meer ging vragen van hem met alle gevolgen van dien. Lees dit fragment.

• Doel, traject en uw investering

Antwoorden en inzichten door resultaatgerichte therapie.

Het hoofddoel van de relatietherapie is uit de ontstane impasse te komen – in het algemeen om het samen weer leuk te krijgen. Bij individueel relatieadvies als gevolg van relatieproblemen is dat het beantwoorden van de vragen die u heeft. In beide gevallen kan het inzichtelijk maken van de onderliggende relatiepatronen c.q. verborgen relatiedynamiek een middel daartoe zijn. Oftewel: hoe is de huidige situatie ontstaan gegeven ooit de beginsituatie, en gegeven dat geen van beiden daaraan schuld heeft.

Het traject vervolgens is in beginsel kortdurend en resultaatgericht en bestaat uit één of meer persoonlijke gesprekken van ieder gemiddeld circa 1,5 á 2 uur (wilt u weten wat u in zo’n gesprek kunt verwachten, zie Voorbeeldgesprekken). De gesprekken vinden plaats in mijn praktijkpand aan de Rembrandtlaan 31 te Voorburg. Ter voorbereiding op de gesprekken kunnen huiswerk- en praktijkopdrachten worden gegeven. Aan het eind van elk gesprek wordt in overleg bekeken of een volgend gesprek zinvol is. 

De kosten van het eerste persoonlijke gesprek bedragen € 105,-. Dit bedrag is inclusief een gratis kennismakingsdeel waarin u uw vragen kunt stellen en uw persoonlijke situatie kunt bespreken. Uw (netto) investering is verder afhankelijk van wat u precies wilt en wat eventueel door uw verzekering en/of werkgever wordt vergoed, dan wel of het (deels) om een zakelijk traject gaat. In het eerste gesprek wordt daaraan aandacht besteed, zodat u precies weet wat u qua investeringskosten kunt verwachten.

• Speciale situatie: uit elkaar of juist niet?

Kiezen voor de toekomst: samen verder of uit elkaar?

Relatietherapie heeft als doel de relatie te proberen te redden en het samen weer leuk te krijgen. Maar wat nu als de één geneigd is de relatie te willen redden terwijl de ander juist geneigd is uit elkaar te willen.

In het algemeen zou in zo’n situatie dan natuurlijk moeten gelden dat relatietherapie – met het doel de relatie te redden – in beginsel niet mogelijk is. Immers, een relatie heb je met zijn tweeën. Als één van de twee zegt: ‘ik wil niet meer en ik wil de relatie (dus) beëindigen’, houdt de relatie in principe op te bestaan. Maar soms is degene die niet meer verder wil (nog) niet zeker (genoeg) om de relatie daadwerkelijk te beëindigen of gaat het voor de partner die nog door wil met de relatie allemaal veel te snel – wat bij dat laatste vooral een probleem kan opleveren als de partners samen minderjarige kinderen hebben, omdat zij dan uiteindelijk linksom of rechtsom toch op één lijn dienen te komen.

De oplossing is dan te starten met een zogenoemd voortraject van in totaal drie gesprekken. In de praktijk blijkt dat dit voortraject in de meeste gevallen tot gevolg heeft dat aan het eind een definitieve keuze door de partners kan worden gemaakt voor (verdere) relatietherapie of feitelijk uit elkaar gaan.

• Drs. Michel Modde – relatiepsycholoog met ruim 25 jaar ervaring

Wilt u de positieve energie uit uw relatie weer terugkrijgen?

Los uw impasse dan op door relatietherapie en/of -advies.