Uit de ontstane impasse komen door:

  • - relatietherapie en/of -advies voor stellen
  • - individueel advies bij relatieproblemen

Mensen zijn het gelukkigst als ze zich geaccepteerd en geliefd voelen. Andere dingen, zoals carrière, rijkdom, ouderschap en succes kunnen nog zo belangrijk lijken, uiteindelijk is de liefde onze drijfveer.

Daarbij wil iedereen hetzelfde: een fijne relatie met een leuke partner. Als mensen daarom gaan samenwonen of trouwen, beginnen ze beiden daaraan met dezelfde intentie: het fijn hebben samen en een fijn en gelukkig leven leiden. Zonder dat één van beiden dat heeft gewild - en zonder echt goed te kunnen benoemen hoe dingen op een gegeven moment zo zijn gekomen - kan het echter gebeuren dat de relatie niet meer leuk is. Dat de relatie eigenlijk geen energie meer geeft, maar energie kost. Het voortbestaan van de relatie is dan in gevaar en de vraag rijst: wat nu?

Relatiepsycholoog drs. Michel Modde biedt vanuit wetenschappelijke onderbouwing gecombineerd met meer dan 20 jaar ervaring resultaatgerichte relatietherapie en coaching aan stellen die in zo’n impasse in hun relatie zitten. Daarnaast biedt hij individueel advies aan mensen die met dergelijke problemen in hun relatie kampen waarbij de partner (nog) niet bereid is deel te nemen aan gesprekken, dan wel waarbij iemand (eerst zelf) individueel antwoorden wil krijgen.

In de werkwijze wordt daarbij uitgegaan van het volgende:

1. Geen van tweeën is 'schuldig' aan de situatie zoals die gegroeid is

Mensen hebben aan het begin van hun relatie zoals gezegd beiden de wens en de bedoeling dat de relatie slaagt. Ze doen daarom beiden naar volle vermogen hun best dat doel te realiseren. Als dat doel in gevaar komt, met andere woorden als de relatie op een gegeven moment anders lijkt te verlopen dan de bedoeling was, is geen van tweeën daaraan dus schuldig. Immers, geen van beiden wilde een dergelijke ontwikkeling.

2. Beiden willen hun best doen het ontstane probleem op te lossen

Relatietherapie doen is iets, waarvoor mensen een drempel ervaren en wat ze dus niet zomaar doen. Daarom: als een koppel daaraan begint, geven ze daarmee aan dat ze hun relatie dat waard vinden, en dat ze hun best willen doen uit de ontstane impasse te komen. Dit geldt ook voor mensen die 'voor de ander meekomen'.

3. Beiden zijn nieuwsgierig naar de relatiedynamiek en willen daar inzicht in

Je kiest aan het begin van je relatie allebei voor elkaar, doet allebei je best er het allerbeste van te maken, en toch kom je samen op een punt dat beiden niet gewild hebben. Sterker nog, waarvoor je samen zo je best hebt gedaan dat punt te vermijden. Hoe kan dat? Mensen ervaren deze situatie ergens als onbegrijpelijk. En vragen zich terecht af hoe die is ontstaan, en wat ze eraan kunnen doen om te zorgen dat de situatie verandert en zich niet meer zal herhalen in deze, of in ieder geval in een volgende relatie. Ze zijn met andere woorden nieuwsgierig naar de relatiedynamiek en gemotiveerd daarin inzicht te verkrijgen.

Methodiek en mogelijkheden

Het hoofddoel van de relatietherapie is uit de ontstane impasse te komen - in het algemeen om het samen weer leuk te krijgen. Bij individueel relatieadvies als gevolg van relatieproblemen is dat het beantwoorden van de vragen die u heeft. In beide gevallen kan het inzichtelijk maken van de relatiedynamiek een middel daartoe zijn. Oftewel: hoe is de huidige situatie ontstaan gegeven ooit de beginsituatie, en gegeven dat geen van beiden daaraan schuld heeft.

Het gaat daarbij in beginsel om een kortdurend en resultaatgericht traject van één of meer persoonlijke gesprekken van ieder circa 1,5 uur (wilt u weten wat u in zo'n gesprek kunt verwachten, zie Voorbeeldgesprekken relatietherapie). De gesprekken vinden plaats in mijn praktijk aan de Rembrandtlaan te Voorburg, goed bereikbaar vanaf de A4 en de A12 en centraal gelegen ten opzichte van onder andere Den Haag (inclusief Leidschenveen en Ypenburg), Zoetermeer, Delft, Leiden en natuurlijk Leidschendam - Voorburg zelf.

Ter voorbereiding op de gesprekken kunnen huiswerk- en praktijkopdrachten worden gegeven. Aan het eind van elk gesprek wordt in overleg bekeken of een volgend gesprek zinvol is.

Terug naar boven