Privacybeleid

Privacybeleid

Verantwoordelijke partij

Relatiepsycholoog.nl/Michel Modde (hierna “ik/mij”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor vragen kunt u contact met mij opnemen via:
Telefoon: (070) 419 04 11

E-mail: michelmodde@relatiepsycholoog.nl

Adres: Rembrandtlaan 31, 2271 GE Voorburg

Cookies

Mijn website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies om de website goed te laten werken. Er worden dus geen persoonsgegevens van u verzameld of social media en marketing cookies e.d. gebruikt.

Doel van gegevensverwerking

Als u contact opneemt via het contactformulier of per telefoon, gebruik ik de door u verstrekte gegevens alleen om eventuele correspondentie met u te voeren. Als deze correspondentie niet tot een persoonlijke afspraak leidt, worden de door u verstrekte gegevens na het beëindigen van de correspondentie automatisch na drie maanden vernietigd.

Rechtsgrondslag

De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming, die u verleent door het invullen en verzenden van het contactformulier en/of het opnemen van contact per telefoon.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om:

  • Toegang te vragen tot uw persoonsgegevens.
  • Onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren.
  • Uw persoonsgegevens te laten verwijderen (“recht om vergeten te worden”).
  • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
Beveiliging van gegevens

Ik neem passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden na het beëindigen van de correspondentie automatisch na drie maanden vernietigd, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze langer te bewaren.

Toestemming

Door het invullen en verzenden van het contactformulier en/of het contact opnemen per telefoon, gaat u akkoord met dit privacybeleid.