Disclaimer

Deze site is eigendom van drs. M. M. Modde, Rembrandtlaan 31 2271 GE Voorburg, zowel wat betreft teksten als intellectueel gedachtengoed dat daarin is verwerkt.

U kunt op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie op deze website, noch wordt door de maker enige aansprakelijkheid aanvaard voor (mogelijke) onjuistheden en/of onvolledigheden.

Overname van (delen van) deze website is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de eigenaar; overname zonder schriftelijke toestemming zal juridisch worden vervolgd.

De eigenaar behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.