Uit elkaar op de 'goede' manier door

  • - Mediation bij echtscheiding waarbij kinderen betrokken zijn
  • - Opstellen van een ouderschapsplan

Als blijkt dat de liefde in een relatie over is en de relatie (dus) niet meer te redden, is scheiden vaak de enig overgebleven optie. Veel emoties komen daarbij vrij, zowel tussen de partners zelf als vanuit de omgeving. Het gevaar bestaat dat die emoties met één van beiden of met u allebei aan de haal gaan. Zeker in het geval dat (jonge) kinderen bij de scheiding zijn betrokken, kan dan - voor hen en voor uw toekomstige samenwerking - veel stuk worden gemaakt wat feitelijk niet stuk had hoeven gaan.

Relatiepsycholoog drs. Michel Modde biedt vanuit wetenschappelijke onderbouwing gecombineerd met ruim 20 jaar ervaring resultaatgerichte mediation bij echtscheiding waarbij (minderjarige) kinderen betrokken zijn, wat de weg vrij maakt voor een soepeler scheidingsproces en een goed ouderschapsplan. Als u samen één of meer kinderen heeft, zijn deze zaken belangrijk: immers, enerzijds scheiden kinderen 'mee', anderzijds moet u beiden zorgen dat uw kind of kinderen niet het gevoel krijgen tussen u en uw ex-partner te moeten gaan kiezen. In de praktijk betekent dit dat u zult moeten scheiden van uw partner, zonder daarbij tegelijk te scheiden van de vader of moeder van uw kind(eren).

Mediation bij echtscheiding, c.q. het maken van een ouderschapsplan, gaat uit van het volgende:

1. Er bestaan geen 'winnaars' ten gevolge van de scheiding

Mensen beginnen geen relatie om vervolgens te scheiden. Aangezien beide partners met andere bedoelingen aan de relatie zijn begonnen dan uiteindelijk de uitkomst is geworden, zijn er (dus) geen winnaars ongeacht hoe het zover heeft kunnen komen.

2. Een relatie starten doe je samen, echtscheiden ook

Een relatie starten, gaan samenwonen of trouwen doe je als stel samen, het beëindigen daarvan ook. Uit respect voor elkaar, maar ook en vooral uit respect voor jezelf en je eigen keuze(s) in het verleden.

3. Scheiden doe je van je partner, niet van de moeder of vader van je kind(eren)

Niemand houdt zoveel van uw kind of kinderen als uw ex-partner en u zelf. U weet dat allebei. Echter, zowel frequent en intensief contact met een moeder als met een vader zijn onontbeerlijk voor een optimale gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Vanuit de liefde die uw ex-partner voor uw kind(eren) heeft, is uw gewezen partner daarom eigenlijk de enige die maximaal die moeder- respectievelijk vader-liefde aan uw kind of kinderen kan geven. Uw ex-partner is daarmee voor uw kind of kinderen onvervangbaar. En omdat ruzie en strijd tussen een vader en moeder sterke nadelige effecten hebben op de emotionele ontwikkeling van kinderen die tot lang in volwassenheid kunnen doorwerken, is het daarom belangrijk de verdere zorg en begeleiding van uw kind of kinderen zo goed mogelijk vorm te geven middels duidelijke afspraken, waarin zowel de beide ex-partners als het kind of de kinderen zich kunnen vinden.

Methodiek en mogelijkheden

Alvorens concreet met de invulling van het ouderschapsplan te starten, wordt (vaak) eerst middels één of twee gesprekken stil gestaan bij de achtergronden van de scheiding, c.q. bij uw relatiedynamiek en de patronen daarvan. Dit leidt tot meer wederzijds begrip en respect, wat helpt uw samenwerking als ouders na de scheiding maximaal te laten slagen. Daarna wordt een ouderschapsplan gemaakt.

Bij de mediation en het uiteindelijke opstellen van een ouderschapsplan gaat het in beginsel om persoonlijke gesprekken van ieder circa 1,5 uur (wilt u weten wat u in zo’n gesprek kunt verwachten, zie voorbeeldgesprekken mediation.) De gesprekken vinden plaats in mijn praktijk aan de Rembrandtlaan in Voorburg

Als het ouderschapsplan klaar is, wordt u doorverwezen naar een advocaat om de juridische afwikkeling van uw scheiding verder vorm te geven. Aangezien u op dat moment het belangrijkste samen al geregeld hebt - uw kind(eren) - krijgt u voor het vervolg beiden met één advocaat te maken. Dit scheelt aanzienlijk in de uiteindelijke kosten van uw scheiding. Met advocatenkantoren in verschillende gemeenten wordt daartoe samengewerkt, evenals met een notariskantoor in Delft.

Terug naar boven