Maatregelen in de praktijk vanwege het coronavirus

Voorburg, 14 april 2020

Geachte cliënt,

Als samenleving zullen we nog wel een tijd met het coronavirus te maken hebben. Omdat uiteraard de zorg ook door moet gaan, heb ik in mijn praktijk de nodige maatregelen genomen ter bescherming van ieders gezondheid.

De maatregelen volgen het hygiëne protocol van het RIVM alsmede van het Ministerie van VWS.

Allereerst geldt de regel dat een afspraak telefonisch of per email moet worden geannuleerd (ook al zou dat kort van te voren zijn), in één of meer van de volgende situaties:

  • U of één van uw huisgenoten/gezinsleden heeft één of meer van de volgende symptomen: koorts (38°C of hoger), keelpijn, verkoudheid, niezen en/of hoesten, benauwdheid, pijn achter de ogen.
  • U of één van uw huisgenoten/gezinsleden heeft corona.
  • U of één van uw huisgenoten/gezinsleden is korter dan twee weken geleden van corona genezen.

Wat betreft de gesprekken in de praktijk gelden de volgende maatregelen:

  • Bij binnenkomst zal de voordeur worden geopend, waarna u verzocht zult worden even te wachten met binnenkomen zodat ondergetekende afstand kan nemen van de voordeur zodat we samen kunnen voldoen aan de 1,5 meter afstandsregel;
  • Vervolgens zult u bij binnenkomst van de praktijk geen handdruk krijgen, alhoewel u even welkom bent als voor het coronavirus .
  • Vervolgens zult u worden verzocht uw handen te desinfecteren met handalcohol die op een tafel bij de deur staat.
  • Koffie, thee en water worden geserveerd met de 1,5 meter afstandsregel. Daarnaast wordt u verzocht aan het eind van een gesprek zelf uw koffiekopje of theeglas op het keukenaanrecht te zetten;
  • Vanzelfsprekend is de setting tijdens gesprekken in lijn met de afstandsregel.
  • Er zal ten alle tijden voor worden zorggedragen dat tussen gesprekken zoveel tijd is ingeruimd dat u nooit tegelijk in de praktijk zult zijn met vorige of volgende cliënten;
  • Na elk gesprek worden de deurkrukken van (mogelijk) gebruikte deuren, kranen en de armleuningen van de stoelen gedesinfecteerd;

Mocht u na de bovenstaande informatie nog vragen hebben, stel ze dan gerust via telefoonnummer 070 – 4190411 of via e-mailadres michel@relatiepsycholoog.nl.

Met vriendelijke groet,

Drs. Michel M. Modde

Relatiepsycholoog.nl

Terug naar boven